Prečo kandidujem za poslankyňu do VÚC

Nikdy som nepatrila k ľuďom, ktorí by boli ľahostajní k dianiu vo svojej vlasti, v regióne, vo svojom rodisku, či v meste, kde žijem, ktorého tep života každý deň vnímam, jeho problémy i pokojný kolorit.

Počas môjho pôsobenia vo verejnej správe som sa stretla s mnohými negatívnymi javmi. Niektoré boli spôsobené skutočnosťami, na ktoré nemá samospráva dosah, pretože so zlou legislatívou sa ťažko niečo napráva. Horšie však boli vedomé pochybenia práve zo strany inštitúcií, ktoré podliehajú riadeniu VÚC, ich snaha uľahčiť si prácu, obchádzať platné zákony, nereagovať na podnety občanov, neochota meniť zlú komunikáciu (teda byť nedostupný pre občanov a voličov). Chcem sa dotknúť aj dochádzky samotných poslancov na zasadnutia TSK, ktorým voliči s dôverou odovzdali hlas pri posledných voľbách do VÚC a ktoré sa nedá nazvať pri niektorých menách inak, ako nezáujmom o veci trenčianskeho kraja a žiaľ, aj horšie...ľahostajnosťou k voličom. Na túto tému by sa dal napísať samostatný blog... Informácie sú však pravidelne zverejňované po každom zasadnutí komisií a každý občan si môže sám vyhodnotiť aj z tohto dôležitého detailu, ako ktorý poslanec pracoval a staral sa o veci verejné.

Nikdy som nepatrila ani k pasívnym ľuďom, ktorí by sa uspokojili s daným stavom vecí v našom kraji a nepremýšľali by o tom, ako sa dajú meniť a naprávať k lepšiemu. Veď len samotné kompetencie kraja sú nemalé (je to v podstate štát v štáte), dá sa dosiahnuť veľa pozitívnych vecí len samotnou kontrolou správneho a spravodlivého hospodárenia. Samotný kraj má zároveň mandát aj na to, aby samostatne spolupracoval s inými krajinami, aby si aktívny občan mohol vydobiť aj iné podmienky, než aké sú možno v iných krajoch Slovenskej republiky.

Toto všetko sú pre mňa dôležité faktory, kvôli ktorým som sa rozhodla kandidovať na poslankyňu VÚC. Som presvedčená o tom, že zodpovedná a odborná práca poslanca a jeho aktívny kontakt s občanmi musí byť úplnou samozrejmosťou. Osobne som presvedčená o tom, že slúžiť veciam verejným je nepochybne prínosom, lebo práca poslanca zároveň formuje jeho osobný ľudský i odborný profil.

Prečo kandidujem za stranu Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko? Som presvedčená o tom, že náš kraj potrebuje pronárodnú politiku, takú, ktorá bude naozaj aktívne brániť záujmy Slovákov, v kultúrnej, vzdelávacej, sociálnej, zdravotnej, ale aj v ekonomickej oblasti. Nie sme len lacnou pracovnou silou, či montážnou dielňou, národom bez vlastnej kultúry a identity. Nedajme si zobrať naše tradičné hodnoty, ani dedičstvo otcov, ktorí pre nás zveľaďovali náš kraj a vytvorili pre nás trvalé hodnoty a zanechali nám ich na to, aby sme sa o ne poctivo starali. Nedarujme ich lacno na tácke pri prvej príležitosti prvému zahraničnému investorovi.

Rozhodnite spolu so mnou o lepších cestách, školách, zdravotníctve a sociálnych veciach, o dobrej autobusovej doprave, cestovnom ruchu a kvalitnej (nie jednostrannej politicky korektnej) kultúre.

Vážení priatelia, príďte 4. novembra voliť, pretože prípadná neúčasť každého jedného voliča vyhovuje vládnym stranám. Viac voličov vždy hlasuje za zmenu, a tá je v našom kraji viac než potrebná.