MOJE MESTO


Prečo kandidujem do mestského zastupiteľstva v Bojniciach


Milí priatelia, kamaráti, sympatizanti, Bojničania!

Žijem v Bojniciach už dlhšiu dobu a doteraz som veci verejné posudzovala z pozície nezaujatého pozorovateľa. Takmer v každých voľbách si mnohí kandidáti otázku napredovania Bojníc, skvalitnenie života Bojničanov spájajú v prvom rade s prosperujúcim cestovným ruchom. Netvrdím, že to nie je podstatná téma, ale čo trápi Bojnice a Bojničanov mimo turistickej sezóny? Koľko Bojničanov musí odchádzať za prácou do iného regiónu Slovenska, ba čo viac, do zahraničia? Koľko pracovných miest pribudlo v našom meste aspoň za posledné volebné obdobie? A čo spolupráca mesta s domácimi podnikateľmi a živnostníkmi? Ako udržať mladých ľudí v našom meste tak, aby neodchádzali? Aby naopak pribúdali mladé rodiny...? Ako skvalitniť služby v našom meste, aby Bojnice boli priateľským a príjemným miestom aj pre život našich starších spoluobčanov, dôchodcov? Počíta sa zo zachovaním národnej kultúry a kresťanských hodnôt, ktoré reprezentujú? Dokážeme to rešpektovať? Nechceme ich časom vymeniť za multikultúrne tendencie? A ako je to s bezpečnosťou Bojničanov? V akom stave je mestská polícia, ako sa bojuje napr. s vandalizmom? Toto všetko má byť podľa mňa prioritnými témami samosprávy nášho mesta.

Rozhodla som sa práve preto kandidovať na poslankyňu do mestského zastupiteľstva v Bojniciach. Viedlo ma k tomu niekoľko dôvodov. A tieto dôvody vnímam ako pálčivé problémy Bojníc, lebo viem, že sa v tomto mnohí občania mesta so mnou stotožnia:

A. Akým spôsobom sú občania Bojníc informovaní o činnosti samosprávy?

B. Ako sa dá kvalitatívne hodnotiť spolupráca poslancov a primátora? Akým spôsobom v tomto napredujú Bojnice za posledné roky?

C. Kam smeruje mesto Bojnice? Existuje ucelená koncepcia, idea, pozitívny zámer akceptovaný rozhodujúcou väčšinou obyvateľstva Bojníc?

Môj program, ktorý vo voľbách ponúkam, je zrozumiteľný a vecný. Nie je o sľuboch, je o väčšej a potrebnej kontrole kompetentných. Poslanec nemá byť sľubotechnou, ale má byť "dobrým správcom". Má aktívne zakročiť proti všetkým formám rodinkárstva a korupcie, ktoré sú aj v dnešnej dobe, na smolu každej obce či mesta, doslova nočnou morou i brzdou ich rozvoja. Poslanec má zároveň vedieť, že nie je nijaký "mestský konšel", ale je občanom mesta a voličom po ruke, môžu sa na neho obracať s dôverou. Takúto optiku práce poslanca vnímam ako správnu a som schopná i ochotná ju presadzovať, ak mi občania Bojníc dajú svoju dôveru.