Z klenotnice národnej minulosti I.

20.10.2017

Byzantské správy o Slovanoch


Prokopios o Slovanoch a Antoch (545 n.l.) 


"Tieto kmene totiž, Slovania a Anti, nie sú podriadené jedinému mužovi, ale oddávna žijú v demokracii, a preto o svojich záležitostiach, tak priaznivých, ako aj nepriaznivých rokujú spoločne. Rovnako i všetky ostatné zvyky majú tieto barbarské kmene už oddávna spoločné." 


Prokopios z Cézarey(495-551), byzantský historik, poradca vojvodu Belizára, Hyper tón polemón logoi (Knihy o vojnách), III, 14