Anna Matuláková

Vyštudovala históriu, muzeológiu a literárnu históriu, venuje sa odbornej kritike, pedagogike, didaktike, problematike verejnej správy. Je autorkou vedeckých prác, štúdií, článkov a recenzií, ktoré sú známe širokým celospoločenským záberom a s pre ňu typickým rámcom filozofickým a politologickým. Prispieva do novín, časopisov a vedeckých i popularizačných zborníkov. 

Zaujíma sa o moderný konzervativizmus, ktorý podľa moderných teórií hlása niekoľko podmienok na udržanie dobre fungujúcej spoločnosti: Prvou a najdôležitejšou je VLÁDA ZÁKONA, druhou je NEZÁVISLÉ SÚDNICTVO, treťou je systém zastupiteľskej vlády, štvrtou je inštitúcia súkromného vlastníctva a piatou je zahraničná politika koncipovaná tak, aby uchránila POLITICKÚ NEZÁVISLOSŤ udržovaním rovnováhy síl -to je jediný solídny a realistický princíp, na ktorom je možné založiť MEDZINÁRODNÝ MIER. 

Ozvite sa mi

Email: matulakovaanna@gmail.com
Sledujte ma: Facebook