O mne

PhDr. Anna Matuláková, PhD.

Pracuje ako živnostníčka v oblasti administratívnych služieb a publikačnej činnosti. 

V súčasnosti je predsedníčkou občianskeho združenia Horná Nitra-o.z. Karola Kmeťku.

Spolupracuje s inštitúciami s celoslovenskou pôsobnosťou-je členkou Spolku slovenských spisovateľov a zakladajúcou členkou Matice slovenskej. 

Vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na Filozofickej fakulte UKF získala titul Mgr. v odbore slovenský jazyk a literatúra-história-muzeológia. Na rovnakej fakulte zložila rigoróznu skúšku v odbore Staršia slovenská literatúra (PhDr.) a dizertačnú skúšku v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry (PhD.). Dlhodobo sa venuje verejnej správe, v tejto oblasti pôsobila aj profesionálne, má praktické skúsenosti, ktoré v súčasnosti uplatňuje v práci i v aktívnej občianskej činnosti.

Medzi jej záľuby patrí aktívna turistika, poznávanie regionálnych pamätihodností a prírody, umenie, foklór a folklórne techniky, práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Voľný čas trávi s rodinou, alebo sa venuje práci pre občianske združenia, ktoré majú v náplni činnosti upevňovanie národného povedomia a budovanie medzigeneračnej vzájomnosti.